Basale reanimatie en AED (BLS & AED)

Voor wie?

De opleiding BLS en AED is met name geschikt om mensen te leren reanimeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Hierbij inbegrepen is een volledige uitleg van de werking van de AED. Deze cursus adviseren wij aan mensen die nog geen Eerste Hulp ervaring hebben, maar kan zeker ook gebruikt worden om de reeds aanwezige reanimatievaardigheden op te frissen.

Inhoud cursus

De opleiding BLS en AED biedt een zeer goede combinatie tussen theorie en praktijk. Het is vooral oefenen, oefenen, oefenen. U dient de opleiding jaarlijks te herhalen om up-to-date te blijven en daarmee de geldigheid van uw certificaat te waarborgen. Zowel de basis- als de herhalingsopleiding duren niet langer dan 4 uren.

Opbouw van de cursus
Benadering patiënt volgens de zorgcyclus
– Bewustzijn constateren
– Stabiele zijligging
– Bediening AED
– Alarmeren

Leervormen: een boeiende cursus
Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:
– Hoe een hartstilstand te herkennen en welke handelingen moeten er dan worden verricht?
– Welke protocollen geven de beste resultaten in het geval van een acute hartstilstand?
– Hoe moet de AED worden bediend?

U leert hier onder alle omstandigheden goed en kundig reanimeren met behulp van de AED om overlevingskans van de getroffene te vergroten.

Eindresultaat
De cursist heeft na afronding van de cursus theoretische kennis over het verlenen van eerste hulp, beperken & bestrijden van brand en alarmeren & ontruimen bij noodsituaties.

……….

Cursisten:

Door heel
Nederland

Instructeurs:

Gecertificeerde
instructeurs

Cursus:

Vanaf 2 personen
op uw locatie

Cursisten:

Door heel
Nederland

Instructeurs:

Gecertificeerde
instructeurs

Cursus:

Vanaf 2 personen
op uw locatie