BHV- en ontruimingsplan

Wat is een BHV plan?

Een BHV plan is een draaiboek waarin schriftelijk staat aangegeven wat uw werknemers moeten doen wanneer er zich een calamiteit voordoet. Elke organisatie heeft een eigen op maat gemaakt BHV plan nodig. Conform de Arbowet dient u goed georganiseerd te zijn en het BHV plan te allen tijde te kunnen tonen aan de arbeidsinspectie. Door het nemen van bepaalde maatregelen kunnen namelijk niet alle risico’s opgelost worden. Een hulpverlening die goed voorbereid is draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van schade en de gevolgen voor mensen en gebouwen. In een BHV plan worden o.a. de volgende zaken beschreven:

Wat zijn de restrisico’s?
De opgeleide BHV’ers binnen de organisatie.
Hoe zijn de BHV’ers bereikbaar?
Wat zijn de taken van de BHV’ers?
Welke blus- en eerste hulpmaterialen zijn er aanwezig?
Ontruimingsplan.

Ontruimingsplan

Hoe ontruimt u snel en efficiënt een gebouw bij een calamiteit? Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood. Er zijn verschillende redenen waarom een gebouw ontruimd zou moeten worden. Denk hierbij aan brand, gaslekkage, bommelding etc. Om een ontruiming veilig, soepel en snel te laten verlopen is het van belang dat iedereen op de hoogte is van zijn/haar rol. Wanneer er in uw pand een brandmeldinstallatie aanwezig is bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen. In een ontruimingsplan worden o.a. de volgende zaken beschreven:

Welke risico’s lopen de aanwezige personen in het pand?
Wat zijn de taken van de BHV’ers en de rest van het personeel?
– Oefenscenario (ontruimingsoefening).


Wat doen wij?

BHV First Aid heeft veel ervaring met het opstellen van BHV plannen voor bedrijven en gemeentes. We starten met een inventarisatie op uw locatie, hoelang dit duurt hangt af van de grootte van uw organisatie. Na dit bezoek werken wij de informatie uit in een concept en gaan we dit met u bespreken, eventuele wijzigingen worden doorgevoerd voordat we een definitief plan opleveren.

Kosten?
Het opstellen van uw BHV plan is altijd op maat en daarom zijn de kosten ook afhankelijk van de grootte van de organisatie. Bent u geïnteresseerd in een aanbod op maat? Neem dan contact met ons op voor een passende offerte!

Cursisten:

Door heel
Nederland

Instructeurs:

Gecertificeerde
instructeurs

Cursus:

Vanaf 2 personen
op uw locatie

Cursisten:

Door heel
Nederland

Instructeurs:

Gecertificeerde
instructeurs

Cursus:

Vanaf 2 personen
op uw locatie